Algemene voorwaarden

In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
Sweet Appetite, geregistreerd bij de KVK onder nummer 09216072, hierna te noemen SA.
Opdrachtgever: een opdrachtgever/koper is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Sweet Appetite, hierna te noemen klant.

Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die aangeboden worden in de webshop van Sweet Appetite of telefonisch geplaatste bestellingen. Algemene voorwaarden zijn beschikbaar via de webshop van Sweet Appetite en kunnen op verzoek toegezonden worden via de mail.
Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de leverings-en betalingsvoorwaarden van Sweet Appetite.
Sweet Appetite levert bestelde producten volgens de algemene voorwaarden welke geldig zijn op het moment van sluiting van overeenkomst. Sweet Appetite behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen.

Bestellen

Klant kan 24 uur per dag, 7 dagen per week bestellingen plaatsen voor producten in de webshop van SA.
Producten, die niet zijn opgenomen in de webshop van SA, kunnen uitsluitend per mail/telefoon worden besteld en zijn niet gegarandeerd van aanname.
Alle producten van SA worden vers bereid na bestelling, zodat wij u een zo hoogwaardig mogelijk product leveren.
Bereidingstijd zoals vermeld bij AV 3.5 start na betaling van de bestelling door klant.
SA hanteert de volgende lever-besteltijden voor de volgende producten.
Koekjes; verzending uiterlijk 5 dagen na bestelling.
Macarons:verzending uiterlijk 5 dagen na bestelling.
Flower Power Lollipops; verzending uiterlijk 5 dagen na bestelling.
Overige patisserie: levering op afspraak, na acceptatie bestelling van SA en betaling.

Verzending/Bezorging

SA verzend brievenbuspost via PostNL, alleen op verzoek aangetekend.
Pakketpost wordt door SA verzonden via PostNL (a €7,25), klant wordt binnen 12 uur na verzending voorzien van Track en trace code.
SA verpakt alle patisserie uiterst zorgvuldig, in speciaal geselecteerde verpakkingen. Wij hebben ruimschoots ervaring in het verpakken en versturen van onze patisserie producten via de post, waardoor er zelden schade ontstaat bij de verzonden producten.
Onze patisserie blijft echter kwetsbaar en wij dragen na verzending geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade of vermissing. Het verzenden van bestellingen is geheel voor risico van de klant. Geplaatste bestellingen kunnen, op afspraak gemaakt via email, afgehaald worden op een door ons aangegeven adres in Arnhem na afspraak via email/telefoon.
Bezorging is kosteloos, mogelijk bij een bestelling vanaf €50,- binnen de postcodes 6820 t/m 6847, op een door SA aangegeven moment, in overleg met klant.

Bij bezorging door PostNL is SA niet verantwoordelijk voor het gekozen bezorgmoment. De meeste zendingen worden de volgende werkdag na verzending aangeboden aan de klant. Echter, dit kan niet gegarandeerd worden wegens gebruik van diensten van derden.
In het algemeen vindt bezorging plaats op dinsdag t/m zaterdag, met uitsluiting van zon-en feestdagen.
Middels de geleverde track en trace code, die klant ontvangt binnen 12 uur na verzending van het pakket via PostNL, kan klant het bezorgmoment opvragen via PostNL.
SA neemt geen klachten in behandeling betreft gekozen verpakking. Onze verpakkingen zijn uiterst zorgvuldig getest en geselecteerd voor onze productlijn.
De bestelling zal worden verzonden naar en afgeleverd worden op het door klant opgegeven adres. SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verkeerd aangeleverde adresgegevens en/of verkeerd bezorgde of tijdens zending zoekgeraakte bestellingen.
SA is vrij om een bestelling af te leveren bij derden (buren, receptie etc) als klant bij bezorging aan huis niet op het afgesproken tijdstip de bestelling in ontvangst neemt. SA is na levering aan derden niet langer verantwoordelijk voor de bestelling.

Prijzen

Alle prijzen vermeld op www.sweetappetite.com zijn inclusief 9% BTW en exclusief bezorg- en/of verzendkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.
Bij eventuele aanpassingen aan design patisserie (bijv extra toevoegingen kleur, naam etc) is het SA voorbehouden om een meerprijs in rekening te brengen. SA zal deze meerprijs voorafgaand aan acceptatie order overleggen met klant.

Betaling

Klant kan items in webshop in een beveiligde omgeving middels Ideal betalen of ontvangt op verzoek/na telefonische bestelling een factuur via de email.
Bij extra toevoeging aan bestelling of wijziging en meerprijs (zie 4.2) zal SA klant een factuur mailen.
Uw bestelling wordt vervaardigd/geleverd/verzonden na ontvangst betaling van het volledige factuurbedrag door SA.
SA retourneert geen betaling en neemt geen verzonden/geleverde items retour.
Na ontvangst betaling is annuleren van de bestelling door klant niet mogelijk. Wil de klant items omwisselen dan is dit enkel mogelijk in overleg met SA, voordat SA gestart is met bereiding van de bestelde items.
Bij afhalen bestelling is contante betaling of pinnen niet mogelijk. Bestellingen afhalen kan enkel nadat betaling middels bank/ideal voldaan is.

Aansprakelijkheid

SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of verzenddata.
SA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering of het zoekraken van een bestelling door toedoen van derde partijen als bijvoorbeeld PostNL.
SA is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst en bedrijfsschade. Voor directe schade is SA enkel aansprakelijk in het geval van een duidelijke aantoonbare tekortkoming. Indien SA aansprakelijk is voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
SA maakt gebruik van producten als cacao, melkeiwit, lactose, tarwe, melk, soja, noten en gluten. SA is niet aansprakelijk voor enige problemen hieruit voortkomend en is niet verplicht klant voorafgaand te informeren over het gebruik van bovenstaande producten.

Wijzingen

Wijziging van bestelling kan enkel gedaan worden na acceptatie wijziging van SA, binnen 24 uur na plaatsen bestelling.
Om een wijziging door te geven kan klant contact opnemen met SA via info@sweetappetite.com / tel 06-23071421
Wijzigingen in bestelling doorgegeven via online bestelformulier op website SA is niet mogelijk.
Vanaf 7 dagen voorafgaand de levering/verzenddatum zijn wijzigingen niet meer mogelijk.
Eventuele kosten bij wijziging bestelling zijn voor rekening van klant.

Annulering

Een bestelling kan kosten loos geannuleerd worden na contact met SA via info@sweetappetite.com / tel 06 23071421 tot 14 dagen voorafgaand aan leverdatum/verzenddatum.
Vanaf 14 dagen voorafgaand aan levering wordt bestelbedrag niet gerestitueerd.
Tot 7 dagen voorafgaand aan levering is verplaatsing van levering bestelling mogelijk in overleg met SA, uitsluitend na acceptatie van SA.
Eventuele kosten gemaakt bij annulering worden in rekening gebracht bij klant.

Privacy

Gegevens van klant worden uitermate zorgvuldig behandeld. SA zal gegevens onder geen beding doorgeven aan derden voor commerciële of andere doeleinden.
SA is toegestaan om een evt foto van gemaakt product te delen via social media en zal daarbij onder geen beding gegevens van klant vermelden.

Klachten

Melding van een klacht kan uitsluitend gemaakt worden via info@sweetappetite.com en zal behandeld worden binnen 5 werkdagen na ontvangst, m.u.v. vakantiedagen (vermeld via email of webshop notificatie) en zon-en feestdagen.
Klant dient klacht binnen 2 werkdagen uur na ontvangst bestelling te melden aan SA. SA zal klachten buiten deze periode niet in behandeling nemen.
Meldingen van een klacht op een andere manier gedaan dan vermeld bij voorwaarde 10.1 zullen niet in behandeling worden genomen.
Wij streven ernaar eventuele klachten naar tevredenheid van klant en SA op te lossen. Hierbij is restitutie van bestelbedrag niet mogelijk.

Producten

Al onze patisserie producten worden met de grootste zorg en aandacht bereid. Alle producten die door SA worden vervaardigd zijn handwerk. Evt kleuren, decoraties, afmetingen en gewichten kunnen afwijken van beeldmateriaal en/of specificaties getoond in onze webshop of social media.
Eventuele afwijkingen in producten, zoals omschreven in 11.1, geven geen aanleiding tot creditering, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Auteursrecht

Alle foto’s, beeld- en woordmerken in de webshop van Sweet Appetite, op www.sweetappetite.com en foto’s gedeeld via de social media kanalen van Sweet Appetite zijn eigendom van Sweet Appetite. Het is niet toegestaan om één van bovenstaand genoemde te gebruiken of kopiëren zonder schriftelijke toestemming voorafgaand van Sweet Appetite, te verkrijgen via info@sweetappetite.com
Producten van SA zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet gekopieerd worden.

Toepasselijk recht

Uitsluitend het Nederlands recht is van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sweet Appetite partij is. Sweet Appetite en klant/ontvanger zullen pas een beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg op te lossen.